Lars Pettersson

Formgivna produkter

Lars Pettersson (1969), är utbildad på Inredningsarkitektur & Möbeldesign på Konstfack i Stockholm, UIAH /Aalto universitetet i Helsingfors och på KTH arkitektur i Stockholm. Lars driver tillsammans med Morgan Rudberg arkitektkontoret PetterssonRudberg som arbetar med blandade projekt inom formgivning, inredningsarkitektur och byggnadsarkitektur, med stor variation projekt i sin portfölj. Lars undervisar och föreläser design på ett flertal designuniversitet. PetterssonRudberg har fokus på att hitta innovativa lösningar med hög teknisk komplexitet och arbetar ständigt för att skapa hållbara värden i sina projekt. Fällbordet Press med träben presenterades 2015 för Karl Andersson & Söner. År 2018 visades Press bordet med stålben.