Möbelfakta

Möbelfakta är ett branschdrivet certifieringssystem som tillhandahåller riktlinjer inom tre områden: kvalitet, miljö och socialt ansvar.

Möbelfakta 

Möbelfakta är ett branschdrivet certifieringssystem som tillhandahåller riktlinjer inom tre områden: kvalitet, miljö och socialt ansvar. Möbelfaktas miljökrav är baserade på kriterier från Miljöstyrrådet, de tekniska kraven är baserade på etablerade Europeiska och internationella standarder (EN och ISO), och kraven på socialt ansvar är baserade på principer från Förenta Nationernas uppförandekod. Möbelfaktas kriterier granskas kontinuerligt för att hela tiden hålla den högsta möjliga och senaste standarden. Möbelfakta ska ge kunden trygghet och säkerhet att produkten tillverkas på ett hållbart sätt. Produkterna Arc, Cap, Collar, Ell, Facile, Front, Hygge, Kamón Bänk, Dinner, Lounge, Kanecct, Kaz, Locus, Meander, Milo, Part, Press, Ridå, Rollo, Sander, Shell pall, Shell stol, Study, Slope, Tailor och Woodwork är idag certifierade enligt Möbelfakta.