Code of Conduct

Uppförandekoden (från engelskans Code of Conduct) är riktlinjer för hur vi som företag bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och eller miljömässigt riktigt sätt. Våra produkter är tillverkade under goda arbetsförhållanden med krav och riktlinjer för arbetsmiljö, förbud mot barnarbete, brandsäkerhet, arbetstider, löner och fackföreningsfrihet.

Ett företag att lita på.

All tillverkning av trämöbler sker i Huskvarna inom egen fabrik där vi har gemensamma värderingar. Alla våra leverantörer skall dela dessa värderingar och följa alla lagar och föreskrifter i det land som de verkar i. Våra kunder och intressenter ska se oss som ett pålitligt och hederligt företag som alltid lever upp till sina åtagande. Karl Andersson & Söner eftersträvar långsiktiga affärsrelationer som grund för att skapa kundvärde samt vara en trygg och utvecklande arbetsplats. Vår uppförandekod ska kommuniceras som en naturlig del i samverkan med våra leverantörer och de skall i sin tur vidareförmedla motsvarande krav neråt i sina leverantörskedjor.