Tillverkning

1. Välkommen

Till Rosendalagatan 6 i Huskvarna. Här får du en inblick i vår tillverkning från plank och bräder till färdig kvalitetsmöbel.

Från plank och bräder till färdig kvalitetsmöbel hos Karl Andersson & Söner

2. Virkeslager

Virket i olika träslag och dimensioner kommer från olika certifierade virkesleverantörer och kontrollerade skogsbruk. Det är torkat till möbeltorrt, ~8 %. På bilden är det al, som används till lameller i kärnan på bordsskivor, hyllplan, mm

Olika träslag från certifierade virkesleverantörer hos oss på Karl Andersson & Söner

3. Kapning

Kapning startar hela tillverkningsprocessen och det krävs ett vant öga och lång erfarenhet att utnyttja virket med så lite spill som möjligt. Plankorna kapas omkring 30 mm längre än vad den slutliga längden skall vara.

Kapning av plankor hos Karl Andersson & Söner

4. Lamellsågning

I lamellsågen klyvs plankan på längden till de bredder som behövs. Tunna lister, som kallas lameller, sågas samtidigt ut med flera sågklingor bredvid varandra.

Tunna lister som kallas lameller gör vi på Karl Andersson & Söner

5. Listhyvling

I listhyveln hyvlas de utsågade lamellerna till exakta dimensioner på alla fyra sidorna, samtidigt.

Listhyvlaren ger exakta dimensioner hos Karl Andersson & Söner

6. Fanertillagning

Faneret är omkring 0,6 mm tjockt och kräver en varsam och noggrann hantering. Faneret klipps på längd och bredd och klistras samman, så man får ett vackert och symmetriskt mönster. I huvudsak användes knivskuret faner, men även svarvat faner förekommer främst då på mindre framträdande ytor.

Faner är omkring 0,6 mm tjockt. Det hanteras nogrannt och varsamt hos Karl Andersson & Söner

7. Fanering

Lamell för lamell läggs ihop till en massiv kärna. På vardera sidan läggs lager av 3 mm tjock MDF och faner i en ”sandwich-konstruktion”. Detta är fanerad trälamell – en hållbar, lätt och stabil konstruktion som är utmärkande för en kvalitetsmöbel. Allt pressas samman i fanerpressen under några minuter i 100 graders värme och högt tryck.

Trälamell tillverkas av MDF, lamell och faner hos Karl Andersson & Söner

8. CNC

En CNC-maskin programmeras för att såga, borra, fräsa detaljer från olika håll och vinklar. En stor mängd olika verktyg krävs för att bearbeta olika typer av material i de mest varierande former.

CNC-maskin sågar, borrar och fräser detaljer här hos Karl Andersson & Söner

9. Maskinputsning

Före ytbehandlingen måste alla detaljer putsas. Breda och plana ytor putsas i bredbandsputsmaskin. Tre stycken sandpapper med olika finhetsgrad ger träet en fin yta.

Maskinputsning på breda och plana ytor hos Karl Andersson & Söner

10. Handputsning

För att få den perfekta ytan på hela produkten krävs att kanter, hörn och rundningar putsas för hand. Detta arbetsmoment är otroligt viktigt för att möbeln skall klassas som en kvalitetsmöbel.

Handputs krävs för den perfekta ytan. Viktigt arbetsmoment hos Karl Andersson & Söner

11. Trävitt lager

Ett mellanlager för vissa delar till möblerna. Här plockas delar ut till varje kundorder innan de går vidare till ytbehandling.

Trävitt lager är ett mellanlager av möbeldelar hos Karl Andersson & Söner

12. Lackning

Först grundlackas delarna. Efter torkning några timmar görs lackslipningen och slutligen topplackas ytan. Vi använder oss både av vattenlack och syrabaserad lack. Efter torkning över natt kan delarna monteras samman.

Vattenbaserad och syrahärdad lack används hos Karl Andersson & Söner

13. Lackslipning

Vid grundlackningen reser sig fibrerna i träet, ytan blir sträv och måste slipas. För att få en mjuk och fin yta utförs lackslipningen för hand med stor omsorg.

Lackslipning utförs för hand hos Karl Andersson & Söner

14. Montering

Efter ytbehandlingen monteras delarna till färdiga möbler, i så stor utsträckning som är möjligt, med hänsyn till transportvolym. Samtidigt utförs kontroll av att allt passar och blir som kunden beställt.

Möbler kommer monterade från Karl Andersson & Söner

15. Packning

När möbeln är färdigmonterad sker packning. Varje detalj skyddas omsorgsfullt för att klara transporten till möbelns slutdestination.

Packning sker omsorgsfullt för att klara transporten från Karl Andersson & Söner till möbelns slutdestination

16. Utlastning

Nu är det dags för möbeln att lämna Karl Andersson & Söner. Leverans sker med bil, båt och flyg till kunder runt om i världen.

Leverans sker med olika transportmedel från Karl Andersson & Söner