Hållbarhet

Vad menas med hållbarhet? I Sveriges Grundlag står det sedan 2003: "Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer".

Vad menas med hållbarhet? I Sveriges Grundlag står det sedan 2003: "Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer".

Vi ska leva ett hållbart liv genom att använda så lite som möjligt av jordens resurser. Alla måste ta sitt ansvar. När pappas morfar Karl Andersson började snickra möbler för över hundra år sedan lovade han att endast tillverka ”välgjorda och hållbara möbler”. Han var återhållsam med sina resurser och gjorde allt hemma i fabriken med så lite spill som möjligt. Inget slit och släng här inte – Miljötänk när det är som vackrast! Så tänker vi fortfarande, fyra generationer senare.

Här följer några exempel på hur vi på Karl Andersson & Söner tar vårt ansvar för miljön och är hållbara i allt vi gör.