Förvaring

Cubebrick

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

Cubebrick

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

Cubebrick

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

Cubebrick

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

1xCB374 trähyllplan nedtill H360 L720 D240 invD 200 | 1xCB374, CBTR37 rygg, CBTH34 trähyllplan upptill, CBGS34 glassidor, CBGD37 glasdörr dubbel

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

Hylla CB734 trähyllplan nedtill och glashyllplan CBGHM34 placerad i mitten av hyllan, H720 B360 D240 invD 200 | Fåtölj SANDER | Bord PIVÅ | CAP PODIUM

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

Hylla CB734 trähyllplan nedtill och glashyllplan CBGHM34 placerad i mitten av hyllan, H720 B360 D240 invD 200

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

Hylla CB374 trähyllplan nedtill H360 B720 D240 invD200 | Pall KAZ | Pelarbord WOODWORK

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

Hylla CB334 trähyllplan nedtill H360 B360 D240 invD200 | Bord MILL

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

Hylla CB734 trähyllplan nedtill H720 B360 D240 invD 200 | Soffa FACILE | Bord LOLLIPOP | Pall SHELL

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

Hylla CB374 trähyllplan nedtill H360 B720 D240 invD200 | Pall MILO | Pelarbord WOODWORK

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

Hylla 2xCB374 trähyllplan nedtill H360 L720 D240 invD 200 | 2xCB374, CBTR37 rygg, CBTH34 trähyllplan upptill, CBGS34 glassidor, CBGD37 glasdörr dubbel | Bord CAP | Stol SHELL

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

Hylla CB334 trähyllplan nedtill H360 B360 D240 invD200, CBTR33 trärygg i olika standardbets | Stol Shell

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

3xCB734 trähyllplan nedtill H360 L720 D240 invD 200 | 2xCB334 trähyllplan nedtill H360 B360 D240 invD200, CBTR33 rygg | 2 x CB734 H720 B360 D240 invD200, CBTR73 trärygg, CBGS74 glassidor, CBGD73 glasdörr enkel

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

Hylla CB374 inkl. trähyllplan nedtill

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

Hylla CB374 inkl. trähyllplan nedtill

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

Hylla CB374 inkl. trähyllplan nedtill

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB374, H360 B720 D240 invD200, trähyllplan nedtill och upptill med LED. Glassidor, glasdörrar och rygg | CB334, H360 B360 D240 invD200, trähyllplan nedtill

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB734, H720 B360 D240 invD200, trähyllplan nedtill och upptill med LED. Glassidor, glasdörr, glashyllplan, rygg. Specialbets NCS S5030-Y70R

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB734, H720 B360 D240 invD200, CB334 H360 B360 D240 invD200, CB354 H360 B540 D240 invD200, CB374 H360 B720 D240 invD200, ovan CB252 H240 B540 D180 invD140, CB272 H240 B720 D180 invD140.

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB252, H240 B540 D180 invD140, CBGH52 glashyllplan nedtill

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB272, H240 B720 D180 invD140, trähyllplan nedtill

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB272, H240 B720 D180 invD140, trähyllplan nedtill, specialbets NCS S5030-Y70R

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB272, H240 B720 D180 invD140, trähyllplan nedtill, specialbets NCS S5010-B90G

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB334, H360 B360 D240 invD200, trähyllplan nedtill

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB334, H360 B360 D240 invD200, CBGH34 glashyllplan nedtill

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB334, H360 B360 D240 invD200, trähyllplan nedtill, CBTH34 trähyllplan upptill

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB334, H360 B360 D240 invD200, trähyllplan nedtill, CBTR33 rygg

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB334, H360 B360 D240 invD200, trähyllplan nedtill, CBTH34 trähyllplan upptill, CBTR33 rygg

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB334, H360 B360 D240 invD200, CBGH34 glashyllplan nedtill och upptill, CBTR33 rygg

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB334, H360 B360 D240 invD200, trähyllplan nedtill, specialbets NCS S5030-Y70R

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB334, H360 B360 D240 invD200, trähyllplan nedtill, specialbets NCS S5010-B90G

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB334, H360 B360 D240 invD200, trähyllplan nedtill, CBTH34 trähyllplan upptill, specialbets NCS S5010-B90G

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB334, H360 B360 D240 invD200, trähyllplan nedtill, CBTH34 trähyllplan upptill, CBTR33 rygg, CBGS34 glassidor, CGBGD33 glasdörr

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB334, H360 B360 D240 invD200, CBGH34 glashyllplan nedtill och upptill, CBTR33 rygg, CBGS34 glassidor, CBGD33 glasdörr

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB354, H360 B540 D240 invD200, trähyllplan nedtill

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB354, H360 B540 D240 invD200, CBGH54 glashyllplan nedtill och upptill

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB354, H360 B540 D240 invD200, trähyllplan nedtill, CBGH54 glashyllplan upptill

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB374, H360 B720 D240 invD200, trähyllplan nedtill

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB374 H360 B720 D240 invD200, trähyllplan nedtill, CBTHB34 trähyllplan inkl. LED

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB374 H360 B720 D240 invD200, trähyllplan nedtill, CBTH74 trähyllplan upptill, CBTR37 rygg

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB374, H360 B720 D240 invD200, trähyllplan nedtill, CBTHB34 trähyllplan inkl. LED upptill. CBTR37 rygg, CBGS34 glassidor, CBGD37 glasdörrar

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB734, H720 B360 D240 invD200, trähyllplan nedtill

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB734, H720 B360 D240 invD200, trähyllplan nedtill, CBTH34 trähyllplan upptill

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB734, H720 B360 D240 invD200, trähyllplan nedtill, CBTH34 trähyllplan upptill, CBGHM34 glashyllplan placeras i mitten av hylla

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB734, H720 B360 D240 invD200, trähyllplan nedtill, CBTH34 trähyllplan upptill, CBGHM34 glashyllplan placeras i mitten av hylla, CBTR73 rygg

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB734, H720 B360 D240 invD200, trähyllplan nedtill, CBTH34 trähyllplan upptill, CBGHM34 glashyllplan placeras i mitten av hylla, CBTR73 rygg, CBGS74 glassidor, CBGD73 glasdörr

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB734, H720 B360 D240 invD200, CBGH34 glashyllplan upptill och nedtill, CBGHM34 glashyllplan placeras i mitten av hylla

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB734, H720 B360 D240 invD200, CBGH34 glashyllplan upptill och nedtill, CBGHM34 glashyllplan placeras i mitten av hylla, CBTR73 rygg

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB734, H720 B360 D240 invD200, CBGH34 glashyllplan nedtill, CBTHB34 trähyllplan inkl. LED upptill, CBGHM34 glashyllplan placeras i mitten av hylla, CBTR73 rygg, CBGS74 glassidor, CBGD73 glasdörr

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB734, H720 B360 D240 invD200, trähyllplan nedtill, CBTHB34 trähyllplan inkl. LED upptill, CBGHM34 glashyllplan placeras i mitten av hylla, CBGS74 glassidor, CBGD73 glasdörr, specialbets NCS S5030-Y70R

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CB734, H720 B360 D240 invD200, trähyllplan nedtill, CBTHB34 trähyllplan inkl. LED upptill, CBGHM34 glashyllplan placeras i mitten av hylla, CBTR73 rygg, CBGS74 glassidor, CBGD73 glasdörr, specialbets NCS S5030-Y70R

Cubebrick, vägghylla, Karl Andersson Söner

CBTH74 trähyllplan upptill inkl. LED (trähyllplan med LED kan även placeras nedtill i hylla då belysningen sker nedåt golv)