Förvaring

Cavetto

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson & Söner

CAVETTO

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson & Söner

CAVETTO - Namnet Cavetto kommer från skåran som finns på kanterna på alla delar

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson & Söner

CAVETTO

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson & Söner

CAVETTO

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson & Söner

Skåp CV90351S (2st), Dörr CVD90 (2st) | Bord BAT

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson & Söner

Hylla CV90352S (2st), Låda CVL902, Dörr CVD90, Back CVT2 | List/Hylla FRONT | Pall SHELL | Bord CAP

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson & Söner

Hylla CV90352S (2st), Låda CVL902, Dörr CVD90, Back CVT2

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson & Söner

Hylla CV90353F | Bord CAP | Pall SHELL

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson & Söner

Hylla CV90355S B900, CV95355M B350, CV90355S B900, Dörr CVD90, Låda CVL902, Rygg CVR90 B900, Sida/Rygg CVR35, Back CVT1 CVT2 | Bord BOUQUET | Stol ÖRESUND

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson & Söner

CV90351S (2st) hylla, CVD90 dörr, H530 B1840 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson & Söner

CV90352S (2st) hylla, CVL902 låda, H920 B1840 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson & Söner

CV90352S (2st) hylla, låda CVL902, back CVT2 CVT1, H920 B1840 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson & Söner

CV90353S, CV35353H, CV90353EH inkl. låda, dörr, rygg, sida, back, H1310 B1290 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson & Söner

CV90355S, CV95355M, CV90355S hyllor, CVD90 dörr, CVL902 låda, CVR90 B900 rygg, CVR35 sida/rygg, H2090 B2190 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson & Söner

CV90351F, H530 B940 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson & Söner

CV90532F, H920 B940 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson & Söner

CV90532F hylla, CVR90 rygg, H920 B940 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson & Söner

CV90532F hylla, CVR90 rygg, CVR35 sida (2st), H920 B940 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson & Söner

CV90532F hylla, CVR90 rygg, CVR35 sida (2st), CVL902 låda, H920 B940 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson & Söner

CV90532F hylla, CVR90 rygg, CVR35 sida (2st), CVD90 dörr, H920 B940 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson & Söner

CV90353F, H1310 B940 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson & Söner

CV90355F, H2090 B940 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson & Söner

CVT1, H40 L350 D250 CVT2, H64 L350 D250

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson & Söner

CVT1, H40 L350 D250 CVT2, H64 L350 D250

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson & Söner

CAVETTO