Förvaring

Cavetto

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

CAVETTO

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

CAVETTO - Namnet Cavetto kommer från skåran som finns på kanterna på alla delar

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

CAVETTO

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

CAVETTO

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

CVTP90 Back högre kant inkl. CVPP90 svart plåtinsats H132 / innemått 120 B858 D350

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

Hylla CV90353F, Låsbara hjul CVH4, Dörr CVD90

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

Skåp CV90351S (2st), Dörr CVD90 (2st) | Bord BAT

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

Hylla CV90352S (2st), Låda CVL902, Dörr CVD90, Back CVT2 | List/Hylla FRONT | Pall SHELL | Bord CAP

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

Hylla CV90352S (2st), Låda CVL902, Dörr CVD90, Back CVT2

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

Hylla CV90353F, Låsbara hjul CVH4, Dörr CVD90 | Bord ponoq | Stol COLO CHAIR | Cloudberry från Nordgröna

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

Hylla CV90353F | Bord LOCUS

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

Hylla CV35353S, CV90353S, Rygg CVR35 (2st), CVR90 (2st) | Bord CAP | Pall KAZ

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

Hylla CV90353F | Bord CAP | Pall SHELL

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

Hylla CV90355S B900, CV35355M B350, CV90355S B900, Dörr CVD90, Låda CVL902, Rygg CVR90 B900, Sida/Rygg CVR35, Back CVT1 CVT2 | Bord BOUQUET

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

CV90351S (2st) hylla, CVD90 dörr, H530 B1840 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

CV90352S (2st) hylla, CVL902 låda, H920 B1840 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

CV90352S (2st) hylla, låda CVL902, back CVT2 CVT1, H920 B1840 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

CV90353S, CV35353H, CV90353EH inkl. låda, dörr, rygg, sida, back, H1310 B1290 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

CV90355S, CV35355M, CV90355S hyllor, CVD90 dörr, CVL902 låda, CVR90 B900 rygg, CVR35 sida/rygg, H2090 B2190 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

CV90351F, H530 B940 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

CV90532F, H920 B940 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

CV90532F hylla, CVR90 rygg, H920 B940 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

CV90532F hylla, CVR90 rygg, CVR35 sida (2st), H920 B940 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

CV90532F hylla, CVR90 rygg, CVR35 sida (2st), CVL902 låda, H920 B940 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

CV90532F hylla, CVR90 rygg, CVR35 sida (2st), CVD90 dörr, H920 B940 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

CV90353F, H1310 B940 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

CV90353F, H1330 B940 D390, Låsbara hjul CVH4

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

CV90353F, H1330 B940 D390, Låsbara hjul CVH4 | Dörr CVD90

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

CV90355F, H2090 B940 D390

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

CVH4 låsbara hjul, svart. Totalhöjden ändras med +20mm

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

CVT1, H40 B250 D350 CVT2, H64 B250 D350

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

CVT1, H40 B250 D350 CVT2, H64 B250 D350

Cavetto, hylla, rumsavdelare, hylla utan rygg, förvaring, skåp, Karl Andersson Söner

CAVETTO