Stockholm Creative Edition 18-21 Maj

Publicerad  5/4/2022

Karl Andersson & Söner tillsammans med kollegor på Studio B3 showroom, Barnhusgatan 3, Stockholm kommer att deltaga på Stockholm Creative Edition 18-21 maj. Under dagarna kommer det att finnas ett program där du och dina kollegor kan anmäla er till. Programmet under dagarna är publicerad enligt nedan. Välkomna att deltaga under de kreativa dagar runt om i Stockholm!