Cavetto

Design kaschkasch

Film

Cavetto Möjligheter

Cavetto (2016) – en byggbar hyllserie med oändliga variationer. Det finurliga med hyllserien är att kanterna på hyllplanen är utformade som en skåra så att man enkelt kan montera rygg och sidor mellan hyllplanen utan beslag. Cavetto kan sättas mot vägg, användas som avdelare i ett rum eller bygga ett rum i rummet. Hyllan kan användas från ett eller två håll beroende på hur man fyller hyllan med de olika tillbehören.

Cavetto består av massiva runda träben med ställskruvar som sätts ihop med lamellhyllplan. Hyllan finns i fyra olika höjder och bredderna 900 och 350mm. Bredd 350mm används som hylla alternativt som hörndel. Tillbehören är mellan- och yttersidor, rygg, låda med helutdrag och dörrpar (endast till bredd 900mm). Backar i tre olika höjder som sättas över hyllplanen utan rygg alternativt staplas på varandra. Träslag är ek, ask, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek eller ask. Tillbehören finns även i standardfärger. Större enheter av Cavetto levereras delmonterad och monteras ihop med enkla verktyg.