Hannes Åström

Formgivna produkter

Hannes Åström (1983), är formgivare och produktutvecklare baserad i Stockholm med rötter i Blekinge. Hannes har en kandidatexamen i möbeldesign från Malmstens Linköping Universitet och en civilingenjörsexamen i design och produktframtagning från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hans vision är att skapa funktionella möbler och produkter, där formen tar hänsyn till objektets samtliga användare, dess kontext och vår samtid med dess utmaningar.

Våren 2020 gjorde Hannes sitt kandidatexamensarbete på Möbeldesign, Malmstens Linköping Universitet. Han fick då uppdrag från Karl Andersson & Söner att formge ett sittmöbelsystem i trä, som skulle kunna skapa olika former och anpassas efter ett rums specifika förutsättningar. Hannes ville ge möbeln ett lugnt uttryck med horisontalt slingrande linjer likt en meander, en flod som äter sig fram genom ett landskap. Därav namnet. Meander presenterades år 2021.