Louise Hederström

Formgivna produkter

Louise Hederström (1973) är utbildad på Beckmans Designhögskola. Hon driver Designstudion Chaming Unit i Malmö och utför olika projekt inom produktdesign. Louise söker alltid efter att hitta en produkts karaktär när hon formger. Karaktären är knuten till produktens funktion och den historia som ofta finns bakom idén. Det kan börja som ett formexperiment eller som en problemställning. Resultatet får ofta ett grafiskt uttryck. Hon vill att hennes produkter ska fungera som tecken i rummet där de kommunicerar med användaren. Louise inspireras ofta av saker i vardagen som när djur eller objekt dyker upp i oväntade sammanhang. Eller av Elvis Presley som är en outgrundlig källa av form, musik och galenskap. För Karl Andersson & Söner har Louise formgett tidskriftsstället Collar år 2011 och soffbordet Eight år 2018.
Foto: Patrik Svedberg