Staffan Holm

Formgivna produkter

Staffan Holm (1977) avslutade sina studier på HDK i Göteborg år 2008. Han strävar efter att de emotionella aspekterna av funktion ska få större betydelse så vi fäster oss vid våra ägodelar och behåller dem längre. Staffan tillsammans med Dan Sunaga ritade bordet Newton för Karl Andersson & Söner år 2009. Newton är en bordsserie som är en lek med hur form kan komma till yttre påverkan.