Tony Almén

Formgivna produkter

Tony Almén (1963) och Peter Gest = AlménGest Design. De har arbetat tillsammans sedan 1991 med formgivning av produkter för hem, kontor och offentlig miljö. Bland uppdragsgivarna finns både svenska och utländska företag, som fått hjälp med allt från dörrknoppar till stoppmöbler. Filosofin bakom deras formgivning av produkter är funktion, hög kvalitet, estetiskt tilltalande och unik identitet. För Karl Andersson & Söner har de formgivit 2K-skåp som presenterades år 2000 och hyllan Terasso 2016.