HSB

På detta kontor finns det många typer av samlingsytor. I konferensrummet finns Sander Conference med specialfärg på stativet och i ett mer allmänt utrymme kan man slå sig ned i Milo pallen ihop med Pivå pelarbord eller vid community-bordet Woodwork.

Produkt  Sander Conference  
Produkt  Milo  
Produkt  Pivå  
Produkt  Woodwork  
Levererat av Tenant&Partner
Fotograf Lasse Olsson Photo