Kopparhusen

Hos ett kontor i Kopparhusen finns soffbordet Mill i olika höjder och färger.

Produkt  Mill  
Fotograf Lasse Olsson Photo