Stockholms Kooperativa Bostadsförening

Tidningar och broschyrer förvaras i Front fristående.

Produkt  Front Fristående  
Arkitekt Ljusrum Arkitekter
Fotograf Lasse Olsson Photo