Clarion Sign

I Suite 901 på Clarion Sign, Stockholm är Knock on Wood ett designprojekt som bevisar att det går att inreda ett rum helt med svenska produkter och material utan att göra avkall på design och kvalitet. Välkommen att boka Suite 901. Ett samarbete med Trendstefan, Svenskt Trä, Clarion Sign, fotograf Åke E:son och en mängd svenska producenter och formgivare.

Produkt  Cap Podium  
Produkt  Cap Bord  
Fotograf Åke E:son