Northmill Bank

Immi Design i Stockholm har gjort inredningen för Northmill Bank. Där har de använt fällbordet Press i deras matsal.

Produkt  Press  
Arkitekt Immi Design
Levererat av Lindelöfs
Fotograf Immi_Victoria