Värmdö Kommun

Gemensamhets ytorna är möblerade med pelarbordet Cap.

Produkt  Cap  
Arkitekt Marge Arkitekter
Levererat av Senab Stockholm
Fotograf Lasse Olsson Photo