LO Landsorganisationen i Sverige

LO Landsorganisationen i Sverige har möblerat med bland annat KA72 skåp, pall Shell, tidskriftsställ Ridå och bord Trippo.

Produkt  KA72  
Produkt  Shell  
Produkt  Trippo  
Produkt  Ridå  
Levererat av Evert Lindelöf
Fotograf Lasse Olsson photo