Tetrapak

Hyllan Sign används som rumsavdelare mellan korridor och arbetsplatser.

Produkt  Sign  
Arkitekt Fojab Arkitekter
Levererat av Input Interiör
Fotograf Lasse Olsson Photo