Designers Saturday Oslo 2015

Publicerad  9/10/2015

Du hittar Karl Andersson & Söner hittar på Navet Drammensveien 120 i Oslo, busstopp nummer 6, under Designer Saturday 5-6 September. Välkomna!
Läs mer om öppettider, övriga utställare på Navet och bussturerna i bilagan.