Level

Design Lina Nordqvist

Level (2012) är bokhyllan som består av ett antal oregelbundet placerade rundstavar som bär upp flera hyllplan i olika nivåer. Inspirationen är hämtad bland annat från byggnadsställningen samt arkitekturen och konstruktionen i ett våningshus. Varje hyllplan är individuellt höjdanpassad för exempelvis pocketböcker, inbundna böcker alternativt tidningsmagasin som kan placeras mellan rundstavarna.

Hyllan finns i två höjder och tre bredder. Utförande är standardfärger och standardbetser på ask. Hyllan levereras hopsatta med ställskruvar under benen. Möblera med Level som rumsavdelare eller mot en vägg i vardagsrum, kök, kontor, bibliotek etc.