Sign

Design Sanna Lindström

Sanna Lindström kom till Karl Andersson & Söner för att göra sitt examensarbete på Carl Malmstensskolan. Hon gjorde en öppen hylla/rumsavdelare, som bestod av önskat antal likadana enheter (byggsektioner). Genom att själv stapla enheterna på olika sätt kunde man få en rad olika mellanrumshöjder och former. Hyllan fick i utvecklingsarbetet fler byggsektioner och vridbara stöd samt sockel och toppskiva.

2009 kom Sign i produktion. Sign är en mycket flexibel och variationsrik hylla och användas som förvaring av böcker och pärmar, som TV- och skohylla eller som rumsavdelare i hem eller på kontor. Hyllan består av byggsektioner med vridbara mellansidor, sockel och toppskiva. De monteras samman med osynliga metallsprintar, vilket gör att det är enkelt att själv sätta ihop och ta isär och på så sätt anpassa Sign till nya behov. När byggsektion används som avslutning förses hålet med en synlig metallsprint. Sockel är försedd med justerbara ställskruvar. Kombinationer högre än 1500 mm ska förankras i vägg med bifogade väggbeslag.