Kvarteret Victoria

Kvarteret Victoria, Helsingfors har valt den svarvade klädhängare Knob med tillhörande hängare i metall från Karl Andersson & Söner.

 

Produkt  Knob  
Levererat av Joensuun Puukaluste Oy