Kronprinsen

Kronprinsen is Malmö's third tallest building. At street level, there are a variety of restaurants and shops. There you can also sit down for a bite to eat on the Facile sofa with a seat height of 650mm and there is also a Cap table. All produced by Karl Andersson Söner in Huskvarna.Kronprinsen är Malmös tredje högsta hus. I gatuplan finns det en mängd olika restauranger och butiker. Där kan du sätta dig ned för en bit mat på Facile soffa i sitthöjd 650mm och till det är det Cap bord. Allt producerat av Karl Andersson & Söner i Huskvarna.

Product  Facile  
Product  Cap Bord  
Photographer Lasse Olsson Photo