Daniel Franzén

Formgivna produkter

Daniel (1971) är utbildad på Konstfack med studier i Japan och en av grundade till TAF Arkitektkontor. 2005 lämnade han kollegorna och startade det egna företaget Bunker Hill Production AB, där han numera jobbar vidare som arkitekt och formgivare. Ett bland Daniel´s mest uppmärksammade projekt är en lägenhet i Stockholm på elva kvadratmeter som ritades och genomfördes 2002. Han har även ritat ett kontroversiellt mobilsmycke för ett svenskt företag som bärs av popstjärnan Madonna. Chamfer är en bordserie som utvecklats tillsammans med kollegan Mattias Ståhlbom. Namnet härstammar från ett CAD-kommando som innebär att "fasa av hörn". Bordets utformning tillkom genom ett experimenterande med perspektiv och proportioner. Chamfer presenterades år 2006.