Jönköping University

Jönköping University har i en av korridorerna möblerat med Kamón bänk.

Produkt  Kamon Bänk  
Fotograf Lasse Olsson Photo