Elite Park Hotel

Soffbord Itomaki hittar du i lobby på Elite Park Hotel i Göteborg.

Produkt  Itomaki  
Fotograf Lasse Olsson Photo